Ulga B+R

Wraz z 1 stycznia 2016 r. do polskich przepisów podatkowych wprowadzona została ulga na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R), która zastąpiła ówcześnie funkcjonującą ulgę na nabycie nowych technologii.Na mocy przepisów nowelizacyjnych, od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojowa (bez względu na swoją wielkość) mogą korzystać z odliczenia w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, a centra badawczo-rozwojowe nawet do 150 %.

Ulga B+R uprawnia podatników do odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.


Na co otrzymam ulgę ?

- w części badawczej – wymyślanie nowych produktów, usług, procesów lub technologii;

- w części rozwojowej – rozwijanie nowych lub istniejących rozwiązań w celu ich wdrożenia do sprzedaży.
Przykład wyliczenia oszczędności z wdrożenia ulgi B+R :

Ulga podatkowa z doświadczeniem KOOPERATOR GROUP:

Na co dzień zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W ramach swojej działalności przeprowadzamy również analizy działalności B+R prowadzonej przez podmioty fizyczne oraz prawne. Zapewniamy także wsparcie w kompleksowym i efektywnym wdrożeniu ulgi B+R w oparciu o następujące etapy prac:

- analiza realizowanych przez podmiot działań oraz projektów z perspektywy przepisów podatkowych dotyczących działalności B+R;

- zdefiniowanie dostępnej puli kosztów kwalifikowanych, które spółka może odliczyć w ramach ulgi na B+R;

- pomoc w dostosowaniu dokumentów do wymogów przepisów z zakresu ulgi B+R;

- pomoc w przygotowaniu interpretacji podatkowej działań podejmowanych przez podmiot – w celu odpowiedniego zabezpieczenia w razie kontroli;

- propozycje zmian organizacyjnych pozwalających na zwiększenie efektywności korzystania z ulgi na B+R, przy uwzględnieniu funkcjonalności od strony operacyjno-biznesowej.Dlaczego my?

 Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów w swoich dziedzinach, który tworzą:

licencjonowani doradcy podatkowi wpisani do Krajowej Izby Doradców Podatkowych,

doradcy finansowi z wieloletnim doświadczeniem w branży finansów,

radcy prawni,adwokaci,

certyfikowani księgowi i specjaliści MSR,

osoby posiadające kilkunastoletnie doświadczenie w branży badawczo-rozwojowej.


Podstawowym aspektem pozwalającym na korzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową jest właściwa identyfikacja działalności oraz dokumentacja działańprzeprowadzanych przez podatnika.

Aby to się udało, warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia personelu, który zajmuje się działalnością związaną z uzyskiwaniem ulgi B+R na co dzień.