Fundusze Unijne


Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, wprowadzono możliwość korzystania z tzw. Funduszy Strukturalnych. Pierwszy etap składania wniosków obejmował lata 2004-2006. Kolejny okres budżetowania obejmował lata 2007-2013. W chwili obecnej obowiązuje perspektywa na lata 2014-2020. Powinna ona być rozpoczęta w styczniu 2014 r., ale ze względu na przestoje i opóźnienia w przygotowywaniu dokumentów źródłowych (na podstawie, których mają być uruchamiane poszczególne działania) pierwsze konkursy zostały ogłoszone dopiero w I kwartale 2015 roku.


Fundusze na lata 2007-2013

Fundusze na lata 2014-2020