Home


  • 200 milionów pln bezzwrotnych dotacji

    w ciągu ostatnich lat dzięki naszemu doradztwu pozyskaliśmy blisko 200.000.000 pln bezzwrotnego dofinansowania dla przedsiębiorców i innych Wnioskodawców. Pozyskane kwoty od 100.000 pln do nawet 15.000.000 pln na jedno przedsięwzięcie pozwoliło naszym Kontrahentom skorzystać z możliwości budżetu unijnego i dynamicznie rozwinąć swoją działalność. W trwającej perspektywie budżetowej 2014-2020 planujemy potroić ten wynik.

  • Płatne staże

    na bieżąco organizujemy płatne staże dla osób poszukujących doświadczenia w pracy w zespole projektowym w branży funduszy unijnych. Na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy kilka projektów stażowych, m.in. „Innnowacyjna SGH" i „Rynek pracy czeka". We współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w ramach projektu Innowacyjna SGH byliśmy organizatorem staży dla studentów obok takich pracodawców Bank Zachodni WBK, BRE Bank SA, McCann Erickson Sp. z o.o., Ministerstwo Finansów, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A., Ricoh Polska Sp. z o.o., TUiR WARTA S.A. Organizujemy także staże we współpracy z powiatowymi urzędami pracy, a w szczególności Urzędem Pracy m.st. Warszawy, w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Rynek pracy czeka"

  • Skuteczniejsi dzięki dotacjom

    Uruchomienie naszej działalności było możliwe dzięki programowi dofinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki wsparciu możemy jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych Klientów i świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Witamy

KOOPERATOR jest firmą konsultingową zajmującą się doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Nasze doświadczenie na rynku sięga 2001roku. Zespół KOOPERATORa składa się ze specjalistów do spraw funduszy unijnych oraz analityków finansowych. Stale podnosimy kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach branżowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług polegających na pomocy dla podmiotów korzystającym z programów unijnych. Obsługujemy zarówno przedsiębiorców, jak i jednostki budżetowe (samorządy miast i gmin).
 

Wiedza

Wiedza
Najważniejszym kapitałem firmy KOOPERATOR są Ludzie. Zespół konsultantów składa się z osób o najwyższych kwalifikacjach. Nasi specjaliści nabierali doświadczenia m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego czy na placówkach dyplomatycznych w Brukseli. Są wśród nich także doktoranci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dysponują oni najbardziej aktualną wiedzą i wybitnymi umiejętnościami, co pozwala nam oferować usługi na najwyższym poziomie.
Czytaj dalej

Doświadczenie

Doświadczenie
Nasze doświadczenie w funduszach europejskich sięga jeszcze czasów przedakcesyjnych. 2001 - 2003 Fundusze Przedakcesyjne (PHARE, SAPARD, ISPA); 2004 - 2006 Fundusze Strukturalne na lata 2004-2006 (ZPORR, SPO WKP); 2007-2013 Fundusze Strukturalne na lata 2007-2013 (RPO, POIG, POKL); od 2015 Fundusze Strukturalne na lata 2014-2020 (RPO, POWER, POIR, POW, PROW, POPC, POPT, POIiŚ).
Czytaj dalej

Wsparcie

Wsparcie
POIG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG obejmuje zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.
Czytaj dalej
 

Aktualności

Kontakt

Adres siedziby:
Warszawa 00-728, ul. Kierbedzia 4, 
Telefon:  +48 22 354 77 57
Adres e-mail: biuro@kooperator.eu
Adres www: www.kooperator.eu


Adres biura na Śląsku

Gliwice 44-100, ul. Bojkowska 22, 

Konsultant: Wojciech Maksymowicz

Telefon: +48 603 938 515

Adres e-mail: wojciech.maksymowicz@kooperator.eu

Adres www: www.kooperator.eu


KOOPERATOR GROUP sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000587787
NIP: 5252637998
REGON
: 363105143