O nas


O nas

Projekt strony oraz działalność KOOPERATORa została dofinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki wsparciu możemy jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych Klientów i świadczyć usługi na najwyższym poziomie.KOOPERATOR jest firmą konsultingową zajmującą się doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Nasze doświadczenie na rynku sięga 2001 roku. Zespół KOOPERATORa składa się ze specjalistów do spraw funduszy unijnych oraz analityków finansowych. Stale podnosimy kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach branżowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług polegających na pomocy dla podmiotów korzystającym z programów unijnych. Obsługujemy zarówno przedsiębiorców, jak i jednostki budżetowe (samorządy miast i gmin).

KLUCZOWA DZIAŁALNOŚĆ
Głównym kierunkiem działalności jest pomoc w poszukiwaniu i pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Z usług firmy KOOPERATOR korzystają zarówno przedsiębiorstwa MSP, jak i jednostki sektora publicznego.

KAPITAŁ LUDZKI
Najważniejszym kapitałem firmy KOOPERATOR są Ludzie. Zespół konsultantów składa się z osób o najwyższych kwalifikacjach. Nasi specjaliści nabierali doświadczenia m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego czy na placówkach dyplomatycznych w Brukseli. Są wśród nich także doktoranci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dysponują oni najbardziej aktualną wiedzą i wybitnymi umiejętnościami, co pozwala nam oferować usługi na najwyższym poziomie.


RODO - ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązującym od 25 maja nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych określane jako RODO zespół  KOOPERATOR GROUP SP. Z O.O. pragnie poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach;


Definicja RODO;

„Zgodnie z artykułem 4 ust.1 RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy”.

 

Przetwarzanie danych osobowych;

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy wszelkich działań dotyczących  informacji na temat osoby fizycznej począwszy od ich zbierania, po przechowywanie, przekazywanie, porządkowanie i usuwanie.

 

Kto podlega ochronie ?

• Klienci indywidualni - osoby fizyczne.

• Klienci biznesowi – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

• Osoby powiązane z klientami biznesowymi – w zakresie ich danych osobowych.

 

Nasze obowiązki;

• Przetwarzanie danych osobowych  przez KOOPERATOR GROUP  SP. Z O.O. odbywać się będzie wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora.

• Zapewniamy Państwa, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania tajemnicy, zgodnie z  przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

• Zapewniamy Państwa, że powierzone dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na potrzeby wypełnienia postanowień niezbędnych do wykonania zawartych umów.

 

Państwa prawa?

• dostęp do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez KOOPERATOR GROUP SP. Z O.O.,

• prawo do sprostowania danych (poprawienia danych),

• prawo dostępu do danych,

• prawo do przeniesienia danych,

• po zakończeniu świadczenia usługi związanej z przetwarzaniem, macie Państwo prawo do usunięcia poszczególnych danych osobowych przez KOOPERATOR GROUP SP. Z O.O

 

KOOPERATOR GROUP SP. Z O.O. zdaje sobie sprawę, że powierzanie swoich danych wiąże się z dużą dozą zaufania z Państwa strony. W związku z tym zapewniamy, że zaufanie jakim nas Państwo darzycie jest dla nas bardzo ważne. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone. W tym celu KOOPERATOR GROUP SP. Z O.O. wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby sprostać temu zadaniu i odpowiednio chronić Państwa prawa.