Oferta


Nasze doświadczenie w funduszach europejskich sięga jeszcze czasów przedakcesyjnych.
2001 - 2003 Fundusze Przedakcesyjne (PHARE, SAPARD, ISPA);
2004 - 2006 Fundusze Strukturalne na lata 2004-2006 (ZPORR, SPO WKP);
2007 - 2013 Fundusze Strukturalne na lata 2007-2013 (RPO, POIG, POKL);

od 2015 Fundusze Strukturalne na lata 2014-2020 (RPO, POWER, POIR, POW, PROW, POPC, POPT, POIiŚ).


PROPONUJEMY PAŃSTWU OBSŁUGĘ W ZAKRESIE:

 • WNIOSKI UNIJNE - przeprowadzenie całkowitej procedury aplikacyjnej, przygotowanie biznes planu, stworzenie analizy finansowej projektu i przedsiębiorstwa, sporządzenie wniosku aplikacyjnego w generatorze wniosków;
 • BIZNES PLANY - przygotowanie biznes planów z analizą finansową dla projektów inwestycyjnych, wniosków kredytowych do banków;
 • STUDIA WYKONALNOŚCI - sporządzanie kompleksowych projektów infrastrukturalnych, projektów kubaturowych,
 • ROZLICZANIE DOTACJI - przeprowadzenie procedury rozliczeniowej dotacji, skompletowanie dokumentacji rozliczeniowej, raportów, sporządzanie kompleksowych sprawozdań oraz wniosków rozliczeniowych;
 • KOORDYNACJA PROJEKTÓW - wykonawstwo, prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie wszystkich etapów realizacji projektów inwestycyjnych, szkoleniowych, infrastrukturalnych itp.;
 • ANALIZY - ekonomiczne i finansowe; pośrednictwo finansowe;
 • POMOC w uruchamianiu działalności gospodarczej oraz organizacji non-profit (fundacje, stowarzyszenia) - w partnerstwie z Fundacją Wspierania Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Brilliant Minds.
 • SZKOLENIA

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ KOOPERATOR MAJĄ SZEROKIE SPEKTRUM. SĄ TO:

 • projekty inwestycyjne,
 • projekty szkoleniowe, tzw. miękkie,
 • projekty infrastrukturalne,
 • projekty kubaturowe,
 • projekt kooperacji polskich MŚP z rynkami azjatyckimi (od 2006r).