Aktualności


News Categories

Category News

PONOWNA DOTACJA W RAMACH „BONÓW NA INNOWACJE"

Miło nam jest poinformować, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 1607/19 dokonał wyboru do dofinansowania 15 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej.
wrz 02 2019 Więcej ›

PRZYZNANE DOTACJE NA UDZIAŁ W GO TO BRAND

W dniu 14 sierpnia 2019 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę projektów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w ramach konkursu "Go to Brand". Celem konkursu było sfinansowanie promocji marek produktowych…
sie 14 2019 Więcej ›

POZYTYWNA OCENA OFERTY PFR STARTER FIZ

W dniu 19 czerwca 2019 roku Zespół PFR Starter FIZ poinformował naszego klienta o pozytywnej ocenie Oferty w ramach Naboru nr 6 na Pośredników Finansowych – PFR Starter FIZ, a także o skierowaniu jej do badania Due Diligence, o którym mowa w…
cze 19 2019 Więcej ›
mar 05 2019 Więcej ›

POZYTYWNY WYNIK OCENY PROJEKTÓW

Z przyjemnością informujemy, że 26 września 2018r. MJWPU opublikowała zaktualizowaną listę projektów zatwierdzoną uchwałą zmieniającą w ramach naboru nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 dla działania 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa…
paź 11 2018 Więcej ›

PONOWNIE 100% SKUTECZNOŚCI KOOPERATORA

W dniu 21 sierpnia 2018 r. PARP ogłosiła Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach POIR Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, konkurs nr 4 rok 2018.
sie 22 2018 Więcej ›

POZYTYWNA OCENA PROTESTU

W dniu 21 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego w odpowiedzi na złożony przez naszych specjalistów protest dotyczący negatywnej oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-08CE/17-002, na postawie art.56 ust.2 ustawy z dnia 11…
cze 21 2018 Więcej ›

PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA !!!

W dniu 17 maja 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP-24-008/17 dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
maj 17 2018 Więcej ›

TO JUŻ CZWARTY PROJEKT DLA TEJ SAMEJ FIRMY !

W dniu 17 kwietnia 2018 r., Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO – Lubuskie 2020, Działania 1.1 Badania i innowacje.
kwi 17 2018 Więcej ›

POZYTYWNA OCENA OFERTY PFR STARTER FIZ

Pod koniec marca 2018 roku Zespół PFR Starter FIZ poinformował naszego klienta o pozytywnej ocenie Oferty w ramach Naboru nr 3 na Pośredników Finansowych – PFR Starter FIZ, a także o skierowaniu jej do badania Due Diligence, o którym mowa w…
kwi 03 2018 Więcej ›