Aktualności


DOTACJE NA UDZIAŁ W TARGACH I PROMOCJĘ GO TO BRAND

mar 05 2019

Trwa nabór projektów w ramach poddziałania POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

W poprzedni konkursie wykazaliśmy się 100% skutecznością.

 

Maksymalna wartość dofinansowania: 430 280,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% (80% dla przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego)

 

Koniec przyjmowania wniosków:  4 kwietnia 2019 r.

Termin realizacji projektu: 5 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.

 

W ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand dofinansowanie mogą uzyskać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w targach i misjach gospodarczych promocji marek produktowych (wyrobów/usług) na arenach międzynarodowych, jak również promowanie Marki Polskiej Gospodarki.


Sfinansowane mogą być koszty działań promocyjnych związanych z:

a) misje wyjazdowe,

b) misje przyjazdowe,

c) stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych,

d) zakup usługi doradczej,

e) dodatkowe działania promocyjne.

 

Wykorzystaj szansę jaką Ci daje wsparcie w ramach „Go to Brand”.

Gwarantujemy precyzję i zaangażowanie naszego zespołu. Przygotujemy za Ciebie wszelką dokumentację towarzyszącą przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia oraz  do współpracy z nami.


W  poprzednich  dwóch ostatnich konkursach wykazaliśmy się 100% skutecznością (vide linki):


Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: