Aktualności


KOLEJNY POMYŚLNY WYNIK PROTESTU

gru 07 2017

W dniu 07 grudnia 2017 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w odpowiedzi na złożony  przez  naszych ekspertów protest  dotyczący niekorzystnej oceny merytorycznej projektu pt.” Działania promocyjne związane z internacjonalizacją produktu w Braxx Sp. z o.o.” przesłała odpowiedź, iż projekt firmy Braxx Sp. z o.o. został wybrany do dofinansowania,  spełniając  kryteria wyboru projektów.

 

Projekt  firmy Braxx Sp. z o. o. o numerze wniosku: POIR.03.03.03-14-0196/17 został oceniony pozytywnie uzyskując 8 punktów. To kolejny pozytywnie oceniony wniosek  w ramach programu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw - Go to Brand przygotowany przez naszych specjalistów.Całkowita wartość projektu: 691 520,00 PLN

Wartość dotacji:                   553 216,00 PLN

 

Linki do listy projektów, które spełniały kryteria i zostały wybrane do dofinansowania: 

 

http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/39612/Lista%20projekt%C3%B3w%20wybranych%20do%20dofinansowania%20-%20Aktualizacja%20nr%203%2011.12.2017.pdf