Aktualności


Kolejny wniosek zakwalifikowany do dofinansowania

maj 27 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościopublikowała listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowaniaw ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+IDziałanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Wśród nich znalazł się wniosek przygotowany przez naszą firmę dla Altair Finanse sp. z o.o.


Całkowita wartość projektu: 430 000 PLN

Wartość dofinansowania: 245 000 PLN