Aktualności


PIĄTY WNIOSEK DLA TEJ SAMEJ FIRMY- POZYTYWNA OCENA

gru 28 2017

W dniu 28 grudnia 2017 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) podała do publicznej wiadomości „Listę projektów wybranych do dofinansowania”, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach poddziałania 3.3 Innowacje w MŚP - Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R). 


Projekt POLARGOS sp. z o.o.  pt. „Wprowadzenie do asortymentu innowacyjnych słupków zawijanych oraz udoskonalenie za ich pomocą systemów ogrodzeniowych poprzez wykorzystanie w procesie technologicznym innowacyjnej linii walcowniczej” jest 5 z kolei wnioskiem opracowanym dla tej samej firmy przez naszych ekspertów, który znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.


Determinacja, rzetelna praca naszego zespołu, przyczyniły się do osiągnięcia po raz piąty sukcesu dla firmy POLARGOS sp. z o.o.


Całkowita wartość projektu: 3 053 106,00 PLN

Wartość dotacji:                       849 953,91 PLN      

 

Poniżej linki do oficjalnej strony z powyższą informacją oraz listą Projektów wybranych do dofinansowania:


http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektow-wprowadzanie-na-rynek-nowych-lub-ulepszonych-produktow-lub-uslug-poprzez-wdrozenie-wynikow-prac-b-r-rpma-03-03-00-ip-01-14-063-17.html

http://www.funduszedlamazowsza.eu/g2/oryginal/2017_12/zalacznik-2-lista-projektow-3-3-br.xlsx