Aktualności


PONOWNA DOTACJA W RAMACH „BONÓW NA INNOWACJE"

wrz 02 2019

Miło nam jest poinformować, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 1607/19 dokonał wyboru do dofinansowania 15 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej.

Konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19, realizowany był w ramach poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje”. Jego celem było usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nie technologicznym.

Dzięki naszym staraniom na ww. liście znajduje się wniosek firmy Voicefinder S.A., pt. „Opracowanie prototypu systemu gromadzenia danych o cenach poszczególnych produktów w sieciach FMCG w oparciu o urządzenia mobilne” (poz. 4).


Całkowita wartość projektu: 246 000,00PLN

Całkowita wartość dotacji: 170 000,00PLN