Aktualności


PONOWNIE 100% SKUTECZNOŚCI KOOPERATORA

sie 22 2018

W dniu 21 sierpnia 2018 r. PARP ogłosiła Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach POIR Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, konkurs nr 4 rok 2018.


Na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów znalazły się 4 na 4 przygotowywane przez naszych ekspertów projekty uzyskując 100% skuteczności.Praca Zespołu KOOPERATORA-a  dzięki pasji, zaangażowaniu oraz nastawieniu na sukces,  doprowadziła opracowane projekty do pozytywnej ich oceny.

Projekty wybrane do dofinansowania:


Projekt firmy  Ulala Chef sp. z o.o. pt.: „Uczestnictwo spółki Ulala Chef w zagranicznych wydarzeniach targowych w celu promowania polskich produktów ICT”,


Projekt firmy Voicefinder S.A. pt.: „Uczestnictwo spółki Voicefinder w zagranicznych wydarzeniach targowych w celu promowania marki produktowej Voicefinder ”,


Projekt firmy „Tylda” sp. z o.o. pt.: „Promocja marek produktowych spółki TYLDA w ramach Branżowego Programu Promocji IT/ICT”,


Projekt firmy Cascada sp. z o.o. pt.: „Zwiększenie zdolności eksportowych poprzez realizację Branżowego Programu Promocji IT/ICT w Cascada Sp. z o. o.”.


Całkowita wartość projektów: 2 450 003,00 PLN

Całkowita wartość dotacji: 1 847 610,00 PLN


Poniżej linki do oficjalnej strony z powyższą informacją:


http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/39612/Lista%20projektow%20wybranych%20do%20dofinansowania.pdf