Aktualności


POZYTYWNA OCENA- KOLEJNY RAZ DLA TEJ SAMEJ FIRMY

lut 20 2018

W dniu 16 lutego 2018 roku Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) Zarządzeniem nr 17/18 zatwierdził listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WL, Działania 1.2 Badania celowe.

Projekt IQ PHARMA SA pt. „Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnych metod leczenia otyłości” został oceniony pozytywnie i znalazł się na ww. liście.


Całkowita wartość projektu: 3 337 005,36 PLN

Wartość dofinansowania:     2 232 482,07 PLN


Link do oficjalnej strony z listą projektów wybranych do dofinansowania: