Aktualności


POZYTYWNA OCENA PROTESTU

cze 21 2018

W dniu 21 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego w odpowiedzi na złożony przez naszych specjalistów protest dotyczący negatywnej oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-08CE/17-002 na podstawie art.56 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r.,  poz.217 z późn. zm.) wydał pozytywną decyzję o ponownym  przywróceniu wniosku do oceny.


Za sprawą naszych ekspertów złożony protest w imieniu firmy Innomedis Sp. z o.o. został pozytywnie rozpatrzony.

Przekraczanie granic, myślenie odważnie to wsparcie jakie Zespół KOOPERATOR-a oferuje.