Aktualności


POZYTYWNY WYNIK OCENY PROJEKTÓW

paź 11 2018


Z przyjemnością informujemy, że 26 września 2018r. MJWPU opublikowała zaktualizowaną listę projektów zatwierdzoną uchwałą zmieniającą w ramach naboru nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 dla działania 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe.

Na tej liście znalazły się dwa projekty przygotowane prze naszych konsultantów:

 

 

Projekt FENIGE sp. z o.o.  pt. „Prace B+R innowacyjnej platformy cyfrowej Moneysend do przekazów pieniężnych z karty na kartę między użytkownikami z wykorzystaniem transakcji payment w systemie płatniczym VISA i MasterCard” został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście (poz. 42). Tym samym otrzymał dofinansowanie w wysokości  3.215.016 PLN

 

ProjektNUTPro Piotr Sprawka pt. „Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego systemu analizy biosensorycznej” został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście (poz. 31). Tym samym otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.279.940,00 PLN

 

Całkowita wartość projektów: 9 562 989,00 PLN

Całkowita wartość dotacji:      6 494 956,00 PLN

 

 

Poniżej link do oficjalnej strony z powyższą informacją i listą projektów wybranych do dofinansowania:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-projekty-badawczo-rozwojowe-dla-beneficjentow-posiadajacych-doswiadczenie-w-prowadzeniu-prac-br-rpma-01-02-00/