Aktualności


PROJEKTY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

sie 01 2017

25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 dla działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej. Na ww. liście znalazły się 3 nasze projekty: Polmarkus Sp. z o.o., Firma Produkcyjno-Handlowo- Usługowa Sybilla Szmidt i Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.


1. Polmarkus Sp. z o.o., projekt pt.” Wdrożenie innowacyjnych systemów ICT optymalizujących procesy biznesowe”

Całkowita wartość projektu: 1 070 100,00 PLN

Wartość dofinansowania:         304 500,00 PLN


2. Firma Produkcyjno-Handlowo- Usługowa Sybilla Szmidt, projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu ICT optymalizującego procesy biznesowe”

Całkowita wartość projektu: 666 660,00 PLN

Wartość dofinansowania:      189 700,00 PLN 


3. Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., projekt pt. „Technologia Informacyjno – Komunikacyjna ścieżką rozwoju przedsiębiorstwa”

Całkowita wartość projektu: 1 232 460,00 PLN

Wartość dofinansowania:        450 900,00 PLN


Łącznie całkowita wartość projektów: 969 220,00  PLN

Łącznie wartość dofinansowania:           945 100,00 PLN

 

 

Linki do oficjalnej strony z powyższą informacją i listą projektów – subregion centralny, wybranych do dofinansowania:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wybrano_projekty_z_dzialania_3_3