Aktualności


PRZYZNANIE KOLEJNEJ DOTACJI ! PONOWNY SUKCES !

kwi 07 2017

W dniu 07 kwietnia 2017 roku Dyrektor LAWP w Lublinie zatwierdził „Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania” w ramach RPO Województwa Lubelskiego, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16

 

Projekt IQ PHARMA S.A. pt. „Wdrożenie innowacyjnego produktu w branży telemedycyny przez IQ Pharma S.A.” znalazł się na liście i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 190 000,00 PLN


Całkowita wartość projektu: 2 126 178, 00 PLN


Link do listy projektów wybranych do dofinansowania:     

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-853-rozstrzygniecie_konkursu_nr_rplu_03_07.html