Aktualności


TO JUŻ CZWARTY PROJEKT DLA TEJ SAMEJ FIRMY !

kwi 17 2018

W dniu 17 kwietnia 2018 r., Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO – Lubuskie 2020, Działania 1.1 Badania i innowacje.


Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt IQ Pharma sp. z o.o. pt.: „Bezpieczna ciąża, zdrowy rozwój! – System do diagnozowania i wspierania leczenia kobiet w ciąży oraz dzieci do 6 roku życia.”


Dzięki zaangażowaniu oraz nastawieniu na sukces naszego zespołu projekt firmy IQ Pharma został po raz czwarty pozytywnie oceniony, uzyskując kolejne dofinansowanie.


Całkowita wartość projektu: 2 364 361,20 PLN

Wartość dofinansowania:     1 671 903,24 PLN


Łączna wartość pozyskanych dla tej spółki dotacji: 7 812 506,91 PLN

 

Poniżej znajduje się link do listy projektów wybranych do dofinansowania:

http://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/205611/Lista+projekt%C3%B3w.pdf/51601d0f-690e-46a8-82ed-8d1e96c0b33c