Aktualności


Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

paź 19 2017

Działając na podstawie przepisu art. 193 § 4 k.s.h. oraz Uchwały nr 3 z dnia 30 czerwca 2017r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku za rok 2016 Zarząd Kooperator Group sp. z o.o. podjął Uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016.

 

 

Dzień wypłaty dywidendy został określony na 19 października 2017 r.