Aktualności


kwi 10 2020 Więcej ›

GO TO BRAND

Miło nam jest ponownie przekazać informację, iż za sprawą naszych ekspertów zostały pozytywnie zweryfikowane przez PARP wnioski w ramach POIR Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, konkurs nr 6 rok 2020.…
mar 13 2020 Więcej ›

EPIDEMIA KORONAWIRUS

Szanowni Państwo, Z uwagi na panującą pandemię koronawirus firma KOOPERATOR w trosce o swój personel podjęła kroki oraz wszelkie środki ostrożności decydując się na pracę zdalną na zasadach home-office. Dbając o zdrowie naszej załogi,…
mar 12 2020 Więcej ›

KOLEJNA PRZYZNANA DOTACJA W RAMACH GO TO BRAND

Miło nam jest poinformować, że PARP ogłosiła Aktualizację nr 2 do Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach POIR Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych…
gru 12 2019 Więcej ›

WYPŁATA DYWIDENDY ZA 2018 ROK

Działając na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 28 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przeprowadzonego w trybie art. 231 Kodeksu spółek handlowych, przy reprezentowanym całym kapitale zakładowym Kooperator Group sp. z o.o. z siedzibą…
gru 11 2019 Więcej ›

DOTACJE NA WYPOSAŻENIE

Z początkiem nowego roku 2020 planowane jest wsparcie projektów małych i średnich przedsiębiorstw obejmujących wdrożenie wyników prac B+R (przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych), które prowadzą do wdrożenia nowych produktów…
gru 02 2019 Więcej ›

DOTACJE NA TARGI I PROMOCJĘ GO TO BRAND

Z początkiem nowego roku 2020 planowany jest nabór wniosków o dotację na targi i promocję w ramach Go To Brand, tj. wsparcie mikro-, małych i średnich firm uczestniczących w branżowych programach promocji.
lis 27 2019 Więcej ›

PONOWNA DOTACJA W RAMACH „BONÓW NA INNOWACJE"

Miło nam jest poinformować, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 1607/19 dokonał wyboru do dofinansowania 15 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej.
wrz 02 2019 Więcej ›

PRZYZNANE DOTACJE NA UDZIAŁ W GO TO BRAND

W dniu 14 sierpnia 2019 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę projektów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w ramach konkursu "Go to Brand". Celem konkursu było sfinansowanie promocji marek produktowych…
sie 14 2019 Więcej ›

POZYTYWNA OCENA OFERTY PFR STARTER FIZ

W dniu 19 czerwca 2019 roku Zespół PFR Starter FIZ poinformował naszego klienta o pozytywnej ocenie Oferty w ramach Naboru nr 6 na Pośredników Finansowych – PFR Starter FIZ, a także o skierowaniu jej do badania Due Diligence, o którym mowa w…
cze 19 2019 Więcej ›

KOOPERATOR W C24.TV - FUNDUSZE DLA STARTUPÓW

Dzisiaj Piotr Lichwa - Prezes Zarządu Kooperator Group Sp. z o.o., wystąpił w telewizji internetowej dla inwestorów Comparic24.tv. W rozmowie z Ivanem Aleksandrovem opowiedział o możliwościach finansowania przedsięwzięć startupowych przy udziale…
maj 30 2019 Więcej ›
mar 05 2019 Więcej ›

POZYTYWNY WYNIK OCENY PROJEKTÓW

Z przyjemnością informujemy, że 26 września 2018r. MJWPU opublikowała zaktualizowaną listę projektów zatwierdzoną uchwałą zmieniającą w ramach naboru nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 dla działania 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa…
paź 11 2018 Więcej ›

PONOWNIE 100% SKUTECZNOŚCI KOOPERATORA

W dniu 21 sierpnia 2018 r. PARP ogłosiła Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach POIR Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, konkurs nr 4 rok 2018.
sie 22 2018 Więcej ›

POZYTYWNA OCENA PROTESTU

W dniu 21 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego w odpowiedzi na złożony przez naszych specjalistów protest dotyczący negatywnej oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-08CE/17-002, na postawie art.56 ust.2 ustawy z dnia 11…
cze 21 2018 Więcej ›

PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA !!!

W dniu 17 maja 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP-24-008/17 dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
maj 17 2018 Więcej ›

TO JUŻ CZWARTY PROJEKT DLA TEJ SAMEJ FIRMY !

W dniu 17 kwietnia 2018 r., Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO – Lubuskie 2020, Działania 1.1 Badania i innowacje.
kwi 17 2018 Więcej ›

POZYTYWNA OCENA OFERTY PFR STARTER FIZ

Pod koniec marca 2018 roku Zespół PFR Starter FIZ poinformował naszego klienta o pozytywnej ocenie Oferty w ramach Naboru nr 3 na Pośredników Finansowych – PFR Starter FIZ, a także o skierowaniu jej do badania Due Diligence, o którym mowa w…
kwi 03 2018 Więcej ›
mar 30 2018 Więcej ›

DOTACJE NA UDZIAŁ W TARGACH I PROMOCJĘ

Na początku kwietnia rusza nabór projektów w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand. W poprzednim konkursie wykazaliśmy się 100% skutecznością.
mar 14 2018 Więcej ›