Aktualności


DOTACJE NA WYPOSAŻENIE

Z początkiem nowego roku 2020 planowane jest wsparcie projektów małych i średnich przedsiębiorstw obejmujących wdrożenie wyników prac B+R (przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych), które prowadzą do wdrożenia nowych produktów…
gru 02 2019 Więcej ›

DOTACJE NA TARGI I PROMOCJĘ GO TO BRAND

Z początkiem nowego roku 2020 planowany jest nabór wniosków o dotację na targi i promocję w ramach Go To Brand, tj. wsparcie mikro-, małych i średnich firm uczestniczących w branżowych programach promocji.
lis 27 2019 Więcej ›

PONOWNA DOTACJA W RAMACH „BONÓW NA INNOWACJE"

Miło nam jest poinformować, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 1607/19 dokonał wyboru do dofinansowania 15 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej.
wrz 02 2019 Więcej ›

PRZYZNANE DOTACJE NA UDZIAŁ W GO TO BRAND

W dniu 14 sierpnia 2019 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę projektów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w ramach konkursu "Go to Brand". Celem konkursu było sfinansowanie promocji marek produktowych…
sie 14 2019 Więcej ›

POZYTYWNA OCENA OFERTY PFR STARTER FIZ

W dniu 19 czerwca 2019 roku Zespół PFR Starter FIZ poinformował naszego klienta o pozytywnej ocenie Oferty w ramach Naboru nr 6 na Pośredników Finansowych – PFR Starter FIZ, a także o skierowaniu jej do badania Due Diligence, o którym mowa w…
cze 19 2019 Więcej ›

KOOPERATOR W C24.TV - FUNDUSZE DLA STARTUPÓW

Dzisiaj Piotr Lichwa - Prezes Zarządu Kooperator Group Sp. z o.o., wystąpił w telewizji internetowej dla inwestorów Comparic24.tv. W rozmowie z Ivanem Aleksandrovem opowiedział o możliwościach finansowania przedsięwzięć startupowych przy udziale…
maj 30 2019 Więcej ›
mar 05 2019 Więcej ›

POZYTYWNY WYNIK OCENY PROJEKTÓW

Z przyjemnością informujemy, że 26 września 2018r. MJWPU opublikowała zaktualizowaną listę projektów zatwierdzoną uchwałą zmieniającą w ramach naboru nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 dla działania 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa…
paź 11 2018 Więcej ›

PONOWNIE 100% SKUTECZNOŚCI KOOPERATORA

W dniu 21 sierpnia 2018 r. PARP ogłosiła Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach POIR Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, konkurs nr 4 rok 2018.
sie 22 2018 Więcej ›

POZYTYWNA OCENA PROTESTU

W dniu 21 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego w odpowiedzi na złożony przez naszych specjalistów protest dotyczący negatywnej oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-08CE/17-002, na postawie art.56 ust.2 ustawy z dnia 11…
cze 21 2018 Więcej ›

PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA !!!

W dniu 17 maja 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP-24-008/17 dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
maj 17 2018 Więcej ›

TO JUŻ CZWARTY PROJEKT DLA TEJ SAMEJ FIRMY !

W dniu 17 kwietnia 2018 r., Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO – Lubuskie 2020, Działania 1.1 Badania i innowacje.
kwi 17 2018 Więcej ›

POZYTYWNA OCENA OFERTY PFR STARTER FIZ

Pod koniec marca 2018 roku Zespół PFR Starter FIZ poinformował naszego klienta o pozytywnej ocenie Oferty w ramach Naboru nr 3 na Pośredników Finansowych – PFR Starter FIZ, a także o skierowaniu jej do badania Due Diligence, o którym mowa w…
kwi 03 2018 Więcej ›
mar 30 2018 Więcej ›

DOTACJE NA UDZIAŁ W TARGACH I PROMOCJĘ

Na początku kwietnia rusza nabór projektów w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand. W poprzednim konkursie wykazaliśmy się 100% skutecznością.
mar 14 2018 Więcej ›

POZYTYWNA OCENA- KOLEJNY RAZ DLA TEJ SAMEJ FIRMY

W dniu 16 lutego 2018 roku Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) Zarządzeniem nr 17/18 zatwierdził listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych…
lut 20 2018 Więcej ›

100% SKUTECZNOŚCI KOOPERATOR-a

Kolejny raz osiągnęliśmy 100% skuteczności. W dniu 29.12.2017roku Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) ogłosiło zaktualizowaną listę wniosków dofinansowanych w ramach RPO Województwa Śląskiego, Działania 1.2. Badania, rozwój i…
sty 02 2018 Więcej ›

PIĄTY WNIOSEK DLA TEJ SAMEJ FIRMY- POZYTYWNA OCENA

W dniu 28 grudnia 2017 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) podała do publicznej wiadomości „Listę projektów wybranych do dofinansowania", które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach…
gru 28 2017 Więcej ›
gru 22 2017 Więcej ›

KOLEJNY POMYŚLNY WYNIK PROTESTU

W dniu 07 grudnia 2017 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w odpowiedzi na złożony przez naszych ekspertów protest dotyczący niekorzystnej oceny merytorycznej projektu pt." Działania…
gru 07 2017 Więcej ›